זקן חסידי בעלזא.jpg

Welcome to 

BELZ BUDGET 

Webp -Pic1.jpg
THE
 IDEA
 
p2jpg.jpg

SURVEY

 

A01_9264.jpg

CHART

 

P4.jpg
SPECIALS
 
A01_9077.jpg
DEALS
 
p1.jpg
שמחה ונחת
 
DONATE
 
A01_9077.jpg
WEDDING
DATE

ABOUT US

Committee members

בארא פארק

חיים יהושע ברחורין * חיים אליעזר בומגארטן * יצחק הערש גאנצפריד * אביגדור  עהרנפלד * צבי אהרן זיגלמן * שמעון חיים אוסיבל * פנחס הורוביץ *

חיים שלום פליישמאן * מרדכי מענדעלאוויטש * יוסף דוב אושרי * ישראל מייזנר * 

מנחם יהודה פעדער *  שמחה אונגר * יצחק פדווא * שמואל הערשקאוויטש

וויליאסבורג

אנשיל גרויז * פנחס קליין

מונסי

מנדל אונגאר

לעקוואד

אלימלך הנשטטר

סטעטין איילנד

הרשל מונהייט

CONTACT US

Thanks for submitting!